Här redovisas mina innehav och deras bidrag till en passiv inkomst, samt förändringar över tid.

Portföljens värde.png

Månadsinkomst från utdelningar.png

Utdelningar 2016-2018

 

UTDELNINGSKALENDER

Januari: Hemfosa
Februari: Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Pepsi
Mars: AstraZeneca, Castellum, JNJ, Novo Nordisk, Emerson Electric, 3M
April: Coca-Cola, Lundbergföretagen, Pepsi, Hemfosa
Maj: Industrivärden, Investor, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble
Juni: JNJ, Kinnevik, Emerson Electric, 3M
Juli: Coca-Cola, Pepsi, Hemfosa
Augusti: Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Novo Nordisk
September: AstraZeneca, JNJ, Emerson Electric, 3M
Oktober: Coca-Cola, Pepsi, Hemfosa
November: Colgate-Palmolive, Procter&Gamble
December: Coca-Cola, JNJ, Emerson Electric, 3M

Annonser